Het werk van Marian Smit gaat bijna altijd over prikkels die mensen bij elkaar teweeg brengen. Prikkels die leiden tot genegenheid, tot macht, maar ook eenzaamheid en onbereikbaarheid. Emoties spelen daarom een hoofdrol in haar werk. Marian Smit maakt in haar werk gebruik van verschillende media en technieken.